VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV

Tipy na výlet do okolí

Sirotčí hrad

Pokud jdete z Pálavy směrem dolů do Klentice tak máte dvě možnosti. Buď se vrátit zpět do Pavlova na nějaký ten pohárek dobrého vína anebo navštívit Sirotčí hrad.

Zřícenina hradu se nachází na skalní vyvýšenině nad obcí Klentnice. Tento hrad byl na začátku 14 století postaven rytířem Sigfriedem Orfanuse Waisem. Po jeho smrti hrad byl hrad přiřazen ke královskému panství a tvoříl součást pohraničních pevností. Hrad vlastnili Přemyslovci a po jejich vymření po meči se hrad stal majetkem Lichteštejnů, kterými byl také obýván až do roku 1575. Po tomto roce začal hrad chátrat až zchátral tak, že dnes z něj zbylo jen několik zdí a fragmenty základů.

Mikulov

Město, které stojí opravdu za návštěvu od Pavlova je vzdáleno necelých 10 km. Dominantou Mikulova je zámek, který se tyčí na skalním masivu kolem, kterého je městská zástavba. Na východ od Mikulovského zámku se nachází Svatý kopeček a na severu Turold – výběžek Pálavy. Ze západu je Mikulov obklopen téměř rovinou s nepatrným Šibeničním vrchem, pod kterým se nachází rybník Šibeník.

Vznik Mikulova je datován na začátek 12. Století. Na místě dnešního zámku dříve stával románský a později gotický hrad. Mikulov byl od konce 13 století do konce 16 století pod vládou Lichtenštejnů. Po jejich vládě byl až do konce 19. Století v držení Ditrichštejnů, jejichž majetkem byl zámek do roku 1945. Ve stejném roce zachvátil zámek také obrovský a zničující požár.

Nové Mlýny

Dalším výletním místem je vodní dílo Nové Mlýny. Vodní dílo Nové Mlýny se skládá ze soustavy tří přehradních nádraží. (Horní Mušovská, Střední Věstonická, Dolní Novomlýnská).

Horní nádrž je určena jako rezervoár pro závlahy a také slouží k rekreačním účelům, Věstonická – Střední nádrž je vyhlášena státní přírodní rezervací. Jsou zde uměle vytvořeny ostrůvky sloužící jako hnízdiště ptáků. Na jednom z ostrůvků se nachází dochovaný románsko-gotický kostel sv. Linharta, který je také dominantou druhé nádrže a také jediným důkazem o zatopené obci Mušov. Dolní nádrž je taktéž určena k rekreačním účelům, vodním sportům, rybaření a k výrobě elektrické energie.