VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV

Pár slov o Pavlovu

Obec Pavlov

Obec Pavlov leží na úpatí kopce Děvína, který je nejvyšším bodem chráněné krajinné oblasti Pálava. Jeho výška je 550 m.n.m Děvín je prohlášen za Národní přírodní rezervaci, která se skládá ve vyšších polohách ze skalních stepí a v nižšších polohách najdeme pruhy suťových lesů. V této Národní přírodní rezervaci Pálava najdeme nespočetné množství živočišných druhů jež jsou chráněny. Také flora je zde velmi bohatá na vzácné květy a nezvyklé rostliny.

Území kolem Pavlov a vlastní území obce Pavlov bylo už v dávném Pravěku osídleno lovci mamutů. Díky přítomnosti zvěře a úrodnosti zdejší krajiny přetrvalo osídlení Pavlova a blízkých Dolních Věstonic mnohá historická období.

Historické prameny se poprvé zmiňují o obci Pavlov v roce 1046 našeho letopočtu. Hrad Děvičky vznikl na počátku 13. Století. Významnou událostí pro hrad Děvičky a Pavlov se stal přechod pod správu Lichtenštejského rodu v roce 1249. Přesněji se jednalo o událost, kdy byl hrad Děvičky a panství kolem Pavlova věnován Jindřichu z Lichtenštejna. Obec Pavlov a její okolí bylo vždy úrodným krajem plným vinic čehož jsou nepochybně také důkazem okázalé fasády selských a vinařských sídel, které se nachází na návsi v Pavlově. Tato architektura spadá do tzv. vyšší barokní architektury, která napodobuje sousední Mikulov.

V roce 1995 byla obec Pavlov prohlášena památkovou rezervací. Chráněnou památkou není jen hrad – zřícenina Děvičky, ale také kostel Sv. Barbory, který se nachází na návsi v Pavlově a byl v minulosti podvakrát přestavěn. Svatá Barbora je patronkou řemeslníků, ale v Pavlově kraji vína a zemědělství byla také patronkou místních sedláků a vinařů. Bílá věž kostela v obci Pavlov je viditelná ze vzdálenosti několika kilometrů a patří mezi neodmyslitelný architektonický prvek Pavlova. Dalším a neodmyslitelně k Pavlovu patřícím, památkově chráněným objektem je barokní hřbitov obce Pavlov, který se nachází těsně pod úpatím Děvína. Poslední památkou, která je chráněná je socha sv. Floriána, který je patron hasičů, kominíků a také zednářů. Tato socha se nalézá na návsi Pavlova. V žádné jiné moravské obci nenajdete tolik památkově chráněných objektů jako právě v Pavlově.