VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV

Pár slov o Pálavě

Pálava

V roce 1976 byla Pálava vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1986 byla uvedena na seznam biosférických rezervací UNESCO. Pálava patří mezi nejrozmanitější oblast, kde se nachází nepřeberné množství společenstev jak rostlin tak i živočichů. Pálava se může chlubit velmi rozmanitou krajinou s bělostnými skalami, rozkvetlou stepí, rozsáhlými lány vinohradů jež se nalézají na sluncem zalitých svazích a také zbytky lužního lesa s prastarými duby na břehu slepého ramene Dyje. Pálava se nachází uprostřed prastaré kulturní krajiny jež byla osídlena lovci mamutů což dokládají nesčetná naleziště mamutích kostí, prastarých ohnišť, ale také proslulé Věstonické Venuše.