VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV

Klima a půda

Teplé a suché klima ovlivňují kontinentální vlivy od východu a současně mediteránní podnebí z jihu. Vinice kolem Pavlova leží v nadmořských výškách od 190 do 320 m a díky své poloze mají ráno a přes den dostatek slunce, k večeru je však poměrně záhy překrývá stín, vrhaný Pálavou.

Půdní složení viničních tratí kolem Pálavy je velmi různorodé. Horniny bradel mají nadbytek vápníku, na jejich úbočích jsou mohutné návěje spraší, vápenité jíly a v jižní části podoblasti jsou rozšířeny písky. Právě odtud, z hlubokých sprašových nebo lehčích hlinitých půd, čerpá vinná réva širší škálu živin pro tvorbu aromatických látek a výraznější tóny extraktu. Dává tak vzniknout vínům se zcela jiným charakterem než v jiných vinařských lokalitách jižní Moravy.