VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV

Dárková balení

Naše vinařství nabízí dárková balení vín jak pro firmy tak pro soukromé účely. U dárkových vín pro firemnní účely je důležité vědět, že:

Výdaje na reklamní předměty, které jsou opatřeny obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, jsou daňově účinné. Zákon o daních z příjmů však tyto výdaje limituje. Výdaje na reklamní předměty, které snižují základ daně z příjmů:

- předmět je označen firemním logem, názvem firmy

- cena za jednotku nepřesahuje 500 Kč (u plátců DPH bez DPH

-reklamní předmět není předmětem daně spotřební (výjimkou jsou tzv. tichá vína).

Uvedené podmínky musí být splněny současně.